18-års gräns infördes på vitt snus den 1 augusti

Från och med den 1 augusti 2022 höjdes minimiåldern för att köpa vitt snus till 18 år. Den svenska regeringen har infört denna åtgärd i ett försök att minska antalet personer som använder tobaksprodukter bland minderåriga.

Det finns många olika typer av tobaksprodukter på marknaden och alla har sina egna risker. Regeringen hoppas att genom att höja minimiåldern för att köpa vitt snus kommer färre ungdomar att börja använda tobaksprodukter.

Vitt snus är en typ av snus som är populärt i Sverige och säljs vanligtvis i små tobaksfria nikotinpåsar som placeras under överläppen.

Tobaksbruk är ett stort folkhälsoproblem som samhället med relativt små åtgärder kan förebygga i Sverige och många andra länder. Tobaksbruk världen över är ansvarigt för uppskattningsvis 8 miljoner dödsfall varje år, inklusive 800 000 dödsfall till följd av exponering för passiv rökning.

Regeringens beslut att höja minimiåldern för att köpa vitt snus är ett välkommet steg i rätt riktning. Det kommer att bidra till att minska antalet unga människor som använder tobaksprodukter och i slutändan rädda liv även här hemma i Sverige.

Det pågår just nu diskussioner inom EU för att utvidga det vita snuset på marknaderna, vilket även det är ett välkommet steg i rätt riktning om det kan hjälpa till att fler slutar röka.

Frågor och svar

Vad är vitt snus?

Vitt snus är en typ av svenskt snus som är populär i Sverige. Vitt snus säljs vanligtvis i små påsar och placeras under överläppen.

Vilka är riskerna med tobaksbruk?

Tobaksbruk är ett stort folkhälsoproblem som samhället kan förebygga med relativt små åtgärder i Sverige och många andra länder. Tobaksanvändning i världen är ansvarig för uppskattningsvis 8 miljoner dödsfall varje år, inklusive 800 000 dödsfall till följd av exponering för passiv rökning.

Varför har regeringen höjt minimiåldern för att köpa vitt snus?

Regeringen har höjt minimiåldern för att köpa vitt snus i ett försök att minska antalet personer som använder tobaksprodukter bland minderåriga.

Vad gör EU för att minska tobaksbruket?

EU diskuterar för närvarande att utvidga marknaden för vitt snus, vilket är ett välkommet steg i rätt riktning om det kan hjälpa fler människor att sluta röka.